On comprar?

L’oferta comercial del municipi es pot definir com un comerç basat en la tradició que s’ha anat adaptant als nous temps conservant l’estil de comerç de fa 50 anys. Bàsicament l’oferta es centra en alimentació i productes bàsics. La xarxa comercial del municipi es reparteix entre dues zones comercials, una al Port i l’altra a la Vila.