Activitat "A la recerca dels tions"

Amb entrega de mapes, tallers (16h), etc.
Organitza: Associació Llançà Retorna