Curs de neolectors en català

De dilluns a divendres de 9h30 a 12h30

Més informació: Equip d'Inclusió i Atenció a la Comunitat. Tel. 972 67 70 50 o ssocials@altemporda.cat 

Durada del curs fins el 21 de desembre de 2018