Platja de Grifeu

La Plage de Grifeu, située à 15,5 km de la route de Portbou, présente des caractéristiques très particulières qui lui ont valu de recevoir le Drapeau Bleu.

Son sable est très fin et de couleur dorée. La clarté naturelle de ses eaux est protégée par le fonctionnement de la station d’épuration des eaux sales.

La Plage de Grifeu mesure 170 mètres sur une largeur d’environ 30 mètres. Elle offre un espace d’activité de
420 m2 et 720 m2 destinés au repos. Sa dénivellation moyenne est de 4%. Il y a des toilettes publiques.

La platja de Grifeu, situada en el km 15,5 de la carretera de Portbou, presenta unes característiques molt especials que la fan mereixedora de la Bandera Blava.

La sorra és molt fina i de tonalitat dorada. La claredat natural de les aigües està assegurada pel bon funcionament de la estació depuradora d’aigües residuals.

La platja de Grifeu té una longitud de 170 metres i una amplada de 30 metres aproximadament. L’espai actiu és de 420 m2 i el de descans de 720 m2. El pendent mitjà és del 4%.

A la meitat de la platja és troba el cartell informatiu sobre la qualitat sanitària de l’aigua de bany que s’actualitza setmanalment.

Disposa de lavabos públics.