Hotel Beri

HOTEL (**)
972 38 01 98

ADREÇA: LA CREU, 16
TELÈFON: 972 38 01 98. FAX: 972 12 13 12

www.hotel-beri.com

info@hotel-beri.com

CATEGORIA: HOTEL (**)

Nº HABITACIONS: 50

Informació addicional