Curs de vela

Club Nàutic de Llançà

CLUB NÀUTIC DE LLANÇÀ

Port de Llançà - Moll Jordi Canal s/n

Tel: 972 38 07 10

E-mail: esport@cnllanca.cat

 

El Club Nàutic Llançà compta amb una escola de vela, reconeguda per l'Escola Catalana de Vela (ECV) de la Federació Catalana de Vela (FCV).

Des d'aquesta escola reconeguda s'imparteixen cursos de vela lleugera durant tot l'any.

Els horaris estan estructurats segons la temporada:

 

TEMPORADA ALTA (mesos de juliol i agost):

 club nàutic llançà

 

TEMPORADA BAIXA (de setembre a juny)

L'activitat de l'escola de vela en temporada baixa es concentra els matins dels caps de setmana (de 10:00 a 13:00 h.) Les persones interessades en realitzar cursos en temporada baixa, poden informar-se a les oficines del club, ja que hi ha un mínim d’alumnes.

També oferim el curs de PRIMAVERA, que està subvencionat per l’ajuntament.

 

INSCRIPCIONS ALS CURSOS

S'han de formular a les oficines del club, i cal dur la següent documentació:

          - Full d'inscripció al curs

          - En cas de menors d'edat, full d'autorització

          - Fotocòpia del DNI del signant, i del DNI del seu pare/mare/tutor en cas de ser menor.

          - Carnet de salut

          - Autorització de la mare, pare o tutor, en cas de menors d'edat

Caldrà tramitar la llicència federativa o d'escola aplicable a cada tipus de curs