Telèfons d'interès

Ajuntament 972 38 01 81
Policia Municipal 972 38 13 13
Punt d’Informació Juvenil 972 12 14 70
Oficina de Turisme 972 38 08 55
Oficina de Turisme del Port 972 12 09 44
Biblioteca municipal Pere Calders 972 12 14 70
Casa de Cultura 972 12 14 70
 Jutjat de Pau 972 12 11 46 
Casal Pensionista Vila 972 12 04 39
Casal Pensionista Port 972 12 04 62
Parròquia 972 12 06 61
   
Mossos d’Esquadra 088
Bombers 972 38 05 75 / 085 / 112
Club Nàutic 972 38 07 10
Confraria de Pescadors Delegació de Pesca 972 38 03 62
Institut Social de la Marina 972 38 09 04
   
Àrea Bàsica de Salut 972 12 20 10
Ambulància 972 50 50 50 / 972 67 50 50
Farmacia Port 972 38 10 87
Farmacia Poble 972 12 10 23
Practicant ATS 972 12 20 10
Centre Veterinari Llançà 972 12 08 52 / 972 55 23 82
Consultori Veterinari J. Sabater 607 39 43 10
Hidroelèctric de l’Empordà (avaries) 972 50 06 50
ASCB Cia. d’Aigües 972 38 12 11 
Correus i Telègrafs 972 38 12 68
   
Estació Renfe 972 38 02 55
Autobusos SARFA 902 30 20 25
Taxi Felix Ortix 670 06 59 59 
Taxi Francisco Vera 609 31 11 54
Taxi Loli Vera 689 39 39 39 
   
Pavelló municipal 972 12 03 59
Camp de Futbol 972 12 03 59
   
Escola CEIP Pompeu Fabra 972 38 04 95
IES Llançà 972 12 14 89
Llar d’Infants 972 12 10 77
   
Urgències (de 22h a 06h. matí) 972 38 13 13