Parc Natural del Cap de Creus

ANY DE PROTECCIÓ

1998

SITUACIÓ

Península del Cap de Creus, serra de Rodes

PUNT MÉS ELEVAT

Sant Salvador de Verdera: 670 m.

HA PROTEGIDES

Terrestres: 10.813 Marines: 3.073

INTERÈS ESPECIAL

És el primer parc maritimoterrestre de Catalunya

INTERÈS NATURAL

Important diversitat natural i gran riquesa als ecosistemes marins. Endemismes de fauna i vegetació i formacions geològiques úniques.

INTERÈS HISTÒRIC

Impressionants elements arquitectònics de la prehistòria a l’època medieval: el dolmen de la creu d’en Cobertella (el més gran de Catalunya), el monestir de Sant Pere de Rodes (romànic i d’ordre benedictí) i 3.000 km de feixes. A més, d’esglésies, coves eremítiques i castells.

 

 

 

CETS Cap de Creus


La Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) és una iniciativa europea que promou el turisme responsable i sostenible als espais naturals protegits i al seu àmbit d’influència. És una eina de gestió i treball dirigida a espais naturals protegits d’arreu d’Europa i a empreses turístiques que assumeixen, de manera voluntària, el compromís d‘aplicar els principis de turisme sostenible. El Parc Natural de Cap de Creus ha sigut acreditat amb la CETS, fet que avala que el territori compta amb una estratègia turística sostenible elaborada i consensuada amb els agents implicats de la zona.

Aquest és un projecte de territori que inclou 8 municipis, entre ells Llançà, que formem part del Parc Natural i de l’àrea d’influència d’aquest. La CETS s’estructura en 5 principis fonamentals:
1. Donar prioritat a la conservació del patrimoni natural i cultural
2. Contribuir al desenvolupament sostenible del territori, incloent l’àmbit social, ambiental i econòmic.
3. Fer partícips a tots els agents implicats pel turisme sostenible.
4. Planificar el turisme sostenible de manera efectiva, amb objectius i accions acordats.
5. Promoure una millora contínua en tots els àmbits.

El municipi de Llançà estem compromesos amb la gestió responsable dels recursos, la protecció del nostre patrimoni i el benestar de tots els qui ens visiten i viuen al territori. Creiem fermament en la CETS com a eina per preservar la riquesa natural i cultural del nostre territori, mentre oferim experiències enriquidores i responsables als nostres visitants.