CETS Cap de Creus

13/05/2024

Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS)

 

CETS Cap de Creus


La Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) és una iniciativa europea que promou el turisme responsable i sostenible als espais naturals protegits i al seu àmbit d’influència. És una eina de gestió i treball dirigida a espais naturals protegits d’arreu d’Europa i a empreses turístiques que assumeixen, de manera voluntària, el compromís d‘aplicar els principis de turisme sostenible. El Parc Natural de Cap de Creus ha sigut acreditat amb la CETS, fet que avala que el territori compta amb una estratègia turística sostenible elaborada i consensuada amb els agents implicats de la zona.

Aquest és un projecte de territori que inclou 8 municipis, entre ells Llançà, que formem part del Parc Natural i de l’àrea d’influència d’aquest. La CETS s’estructura en 5 principis fonamentals:
1. Donar prioritat a la conservació del patrimoni natural i cultural
2. Contribuir al desenvolupament sostenible del territori, incloent l’àmbit social, ambiental i econòmic.
3. Fer partícips a tots els agents implicats pel turisme sostenible.
4. Planificar el turisme sostenible de manera efectiva, amb objectius i accions acordats.
5. Promoure una millora contínua en tots els àmbits.

El municipi de Llançà estem compromesos amb la gestió responsable dels recursos, la protecció del nostre patrimoni i el benestar de tots els qui ens visiten i viuen al territori. Creiem fermament en la CETS com a eina per preservar la riquesa natural i cultural del nostre territori, mentre oferim experiències enriquidores i responsables als nostres visitants.