Descoberta del Centre Històric

LLANÇÀ: CENTRE HISTÒRIC

El nucli originari de la vila de Llançà, al llarg de la història, s’ha vist altament modificat. Resten pocs vestigis d’un període llunyà i, malauradament, no s’ha conservat cap vestigi que permeti refer la seva disposició inicial, excepte la configuració de l’actual caseriu que envolta l’església i el Palau-Castell de l’Abat de Sant Pere de Rodes, amb els clàssics carrerons estrets que ens indueixen a imaginar com devia ser en temps passat la nostra vila.

Cal recordar, que a l’època feudal era habitual que s’alcessin castells-palaus amb la torre de l’homenatge, en els nuclis urbans, com a residència eventual o habitual dels senyors del lloc. La vila llançanenca, no fou una excepció, i el seu centre històric conserva diversos elements patrimonials d’aquest període: l’estructura vial, la torre de l’homenatge, restes del castell, avui particular, la torre campanar de la primitiva església... Pocs segles després, al vell mig del nucli antic, s’aixecà entre 1690 i 1730, la nova església de Sant Vicenç. Posteriorment, tant els respectius habitatges, com les muralles patiren els efectes del creixement i modernització dels segles XVIII i XIX i la darrera torre de defensa (torre del Portal d’en Serrapí, abans dita del Portal de la Plaça) fou demolida pel mateix Ajuntament l’any 1899.