Hospital

 

L’ Hospital de pobres de Jesucrist de la Vila de Llançà, es va fundar S.XVII.  Les primeres referències que tenim d’aquesta institució daten de l’any 1616. Aquest hospital de pobres, tal com se’l coneix en la documentació en llatí –hospitalis pauperum-  tenia una doble funció: la primera, atendre les necessitats dels pobres malalts del poble, les persones que vivien soles, amb problemes econòmics i que trobaven així un refugi per guarir-se o per morir més dignament. Aquesta institució subsistia dels beneficis obtinguts per les rendes de censals i altres donacions. El manteniment de l’edifici anava a càrrec del Consell Municipal primer i després de l’Ajuntament.

Les darreres referències documentals són de l’any 1925, en aquest any l’edifici ja presentava un estat ruïnós. El vell edifici de l’hospital s’enderrocà a la dècada dels anys setanta del segle XX, i en el seu solar s’hi construí la seu de Telefònica.