La Casa de la Doma

 

La doma és un càrrec eclesiàstic existent en algunes esglésies, com en el cas de la de Sant Vicenç de Llançà, que solia dividir-se entre dos o més beneficiats i que era exercit alternativament per setmanes entre ells. El primer domer del que tenim constància a Llançà va ser Guillem Roger (1567) i de l’últim va ser Joan Torrent (1816).

El domer habitava a la casa coneguda com de la Doma, on també s’hi  recollien els redits en espècie que produïen els diferents beneficis i censals atorgats per donacions. Arran de les diferents desamortitzacions del segle XIX, la casa va ser subhastada, i adquirida per Geroni Fort Resta a l’any 1878.