La Rectoria

 

El rector és un càrrec eclesiàstic, ocupat per un sacerdot que governa una parròquia. Té com a missió primordial la cura de les ànimes i totes les obligacions i drets annexos a aquesta: ha de residir a la parròquia i és l’administrador dels seus béns.

La rectoria és la casa on habita el rector. En el cas de Llançà, aquest edifici és del segle XVII, ha arribat als nostres dies molt reformat.