Ermita de Sant Silvestre

ERMITA DE SANT SILVESTRE

Del romànic més primitiu, es troba documentada ja al s.XI, com a la cella Silvestri que pertanyia a Sant Esteve de Banyoles. És una església d’una nau amb volta de canó i amb l’absis exterior semicircular on hi ha dues finestres d’arcs de mig punt. En diferents punts, la construcció presenta opus spicatum. Per les característiques
constructives, pot datar-se del s. X.