Molí de vent "La Torre"

MOLÍ DE VENT “LA TORRE” Segle XVII

Molí de vent del Puig del Pinyers, la construcció del qual es va autoritzar l’any 1643, amb l’obligació de dotar-lo de tota una sèrie d’elements defensius, condicions que es van imposar per aconseguir una millor defensa de l’antiga població. L’antic Molí de vent també es coneix amb el nom de “La Torre”, degut a la doble funció que va viure en els seus inicis.

Des de 1643, la vila de Llançà va disposar d’una nova torre de defensa, en aquest cas situada a l’exterior del recinte emmurallat, símptoma del creixement i la realitat que s’estava vivint al municipi. Aquesta funció es va perdre a finals del segle XVIII, ja que passà a convertir-se única i exclusivament en habitatge.