Torre Romànica

TORRE ROMÀNICA Segle XIII-XIV

És l’únic element arquitectònic que es preserva de l’antiga església de Sant Vicenç, adossada a la mateixa Torre. Després de la construcció de la nova església (S.XVII), la Torre va mantenir-se en peus a la espera de ser utilitzada per la construcció d’un nou campanar per a la nova parròquia. Aquest fet no va arribar a produïr-se fins a principis del segle XX. Fins llavors, la Torre Romànica tenir funcions de campanar de la vila llançanenca, convertint-se, amb el pas del temps, en un signe d’identitat del municipi.

Les seves dimensions de planta rectangular són d’uns 6 m. de nord a sud, i 5,5 m. d’est a oest, tenint en compte les mides exteriors. Pel que fa a la seva alçada és propera als 21 m.