Platja de Bramant

TIPUS: Platja 

ENTORN: Natural

ORIENTACIÓ: Nord

LONGITUD: 200m.

AMPLADA MITJANA: 15.

TIPUS DE SORRA: Graves

CAMÍ DE RONDA:

TRANSPORT PÚBLIC: Sí (estiu)

ABALISAMENT:

TEMPERATURA MITJANA (ºC)

JUNY: 19ºC          JULIOL:20ºC          AGOST:22ºC          SETEMBRE:21ºC

DESCRIPCIÓ: Sense dubte la platgeta més singular de la Balmeta, el seu centre d'interès radica en la mateixa configuració orogràfica de la platja, un enfonsament tan perfecte que sembla obra més humana que natural, sens dubte una combinació geològica i erosiva de segles. L'exterior de la caleta ofereix també aigües cristalines i de variat relleu submarí.