Platja del Molló

TIPUS: Platja 

ENTORN: Urbà

ORIENTACIÓ: Nord-oest

LONGITUD: 65m.

AMPLADA MITJANA: 10m.

TIPUS DE SORRA: Sorra fina i graves

PENDENT ENTRADA A L'AIGUA: Moderat

CAMÍ DE RONDA: Si

TRANSPORT PÚBLIC: Si (estiu)

ABALISAMENT: Si

TEMPERATURA MITJANA (ºC)

JUNY: 19ºC          JULIOL:20ºC          AGOST:22ºC          SETEMBRE:21ºC

DESCRIPCIÓ: Es tracta d'una petita barra sorrenca dividida entremig de les platges de les Tonyines i el Cau del Llop. El seu centre d'interès el trobem en el seu ecosistema marí que tant entusiasma als infants, i també als més grans.