Pensió La Florida

PENSIÓ (**)
972 12 01 61

ADREÇA: FLORIDA BLANCA, 17
TELÈFON: 972 12 01 61 / 972 38 03 86. FAX: 972 55 44 52

www.lafloridahostal.com

laflorida@lafloridahostal.com

CATEGORIA: PENSIÓ (**)

Nº HABITACIONS: 18

Información adicional