Escola d'Art Coreogràfic (Escuela de Danza)

C/ La Selva, 7                                                                   

Tel. 972 38 11 03/ 609 366 712