Torre de l'Homenatge

TORRE DE L’HOMENATGE Segle XIII-XIV

Fins a finals del segle XVII fou la Torre principal del Castell Palau de l’Abat, residència temporal dels abats de Sant Pere de Rodes. La torre de l’homenatge, a l’igual que almenys sis torres més repartides entre el traçat de l’antiga muralla, formava part de l’aparell defensiu de Llançà.

A principis del segle XVIII, amb la construcció de l’església de Sant Vicenç, la Torre de l’Homenatge va quedar adossada a la façana de l’església, perdent d’aquesta forma la seva majestuositat que havia mantingut fins aleshores. Tot i així, la Torre conserva les característiques inicials; planta rectangular de notable amplada, bastida amb pedres de petites dimensions, on a cada un dels murs posseeix un finestral Gòtic.