Torres de defensa

 

L’aparell defensiu de Llançà, al llarg de la seva història ha anat patint variacions. Del cert, tenim constància que al voltant del segle XVI, almenys disposava sis torres de defensa repartides amb certa coherència geogràfica. Una de les torres que ha arribat als nostres dies es troba situada a l’antic carrer de la Corrallassa o la Força Vella, integrada al Castell Palau de l’Abat, actualment adossat a l’església i reconeguda com la primitiva Torre de l’Homenatge, una fortalesa de grans dimensions que s’estenia per bona part de l’àmbit circumscrit. Anteriorment aquestes dates es fa difícil trobar documentació o excavacions que aportin més informació. Les torres documentades, a partir de protocols notarials conservats a l’Arxiu Històric de Girona i l’Arxiu de la Corona d’Aragó, són les següents: Torre Nova, Torre Portal de la Plaça, Torre de la Força, Torre de l’Homenatge, Torre del Portal d’Amunt, Torre d’en Gifre, Torre del Paborde. La quantitat de sis o set torres, constitueixen un xifra raonable per envoltar un petit nucli, així com un mínim de 2 portes exteriors, una encarada a nord (Portal d’Amunt) i l’altre, al sector de migdia (Portal de la Plaça), seguint l’antic costum de concordança amb els punts cardinals, i que més endavant s’augmentarien fins a quatre.

Cal destacar, que la darrera torre del clos de la vila, era coneguda popularment com la torre del Portal d’en Serrapí, abans dita Torre portal de la Plaça, la qual fou enderrocada pel mateix Ajuntament de Llançà, l’any 1899.